edukacja fińska

Fińska szkoła i ogólnie system edukacji w Finlandii są absolutnie wyjątkowe. Inaczej niż w innych krajach (w tym w Polsce) na pierwszym miejscu jest tam radość, zadowolenie dzieci, a dopiero później wyniki i pozycje w rankingach. Gdy dziecko dobrze czuje się w szkole i lubi nauczycieli, lepiej też przyswaja wiedzę i zdobywa więcej cennych wiadomości. Do tej idei chcemy też nawiązywać w Joy Primary School.

Fiński model edukacji wskazuje na pięć podstawowych składników, niezbędnych w szkole: dobre samopoczucie, wsparcie, samodzielność, umiejętność i sposób myślenia. Przedstawimy, jak w praktyce postępowanie nauczyciela może realizować wymienione powyżej cele.

Dobre samopoczucie zapewnia uczniom odprężenie, zmiana pozycji z siedzącej na stojącą, wprowadzenie elementu ruchu czy po prostu otworzenie okna dla dopływu świeżego powietrza.

Drugi ważny składnik edukacji to wsparcie. Oznacza ono dawanie uczniom poczucia bezpieczeństwa i skupienie na potrzebach każdej pojedynczej osoby.

Samodzielność pozwala uczniom na nieskrępowane wypowiadanie swoich opinii, czyli czynne tworzenie planu lekcji. To daje nauczycielowi okazję do poznania i rozwijania zainteresowań uczniów, oni mają poczucie wpływu na to, jak i czego się uczą.

Umiejętności zdobyte przez uczniów stają się celem nauczania. Plan zajęć w fińskiej szkole opiera się nie tylko na programie, ale też jest dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczniów. Podręczniki wykorzystuje się do przekazania wiedzy, a nie omawia całościowo.

Najskuteczniejszą motywacją dla dzieci jest pochwała nauczyciela. Nie wyklucza ona przy tym konstruktywnej krytyki.

Bardzo istotny w fińskiej szkole jest sposób oceniania. Oceny mają charakter opisowy i nie wartościują. Unika się skłaniania do rywalizacji, lecz współpracy.

W ten sposób fińska szkoła kształci w uczniach sposób myślenia.  Największy nacisk kładzie się na zrozumienie i współpracę. Liczą się także umiejętności życiowe, pozaszkolne, m.in. interpersonalne. 

Opracowanie powstało na podstawie książki Timothy’ego D. Walkera pt. „Fińskie dzieci uczą się najlepiej. Co możemy zrobić, aby nasze dzieci były szczęśliwe, wierzyły w siebie i lubiły szkołę?”.