neurodydaktyka

Zdaniem dr Marzeny Żylińskiej to od nauczycieli w największym stopniu zależy, czym uczniowie zajmą się w późniejszym życiu, jak sobie poradzą i jak dużo się dowiedzą w czasie godzin spędzanych w szkole. W pewnym sensie można powiedzieć, że nauczyciel rzeźbi mózg dziecka. Tym właśnie zajmuje się neurodydaktyka.

W procesie uczenia się bardzo istotne jest, jakie ćwiczenia wykonują uczniowie i jak często. Wiadomo bowiem, że powtarzanie czynności powoduje, że mózg je zapamiętuje i się uczy. Traktowane przez niektórych jako mniej ważne zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe w istocie wpływają niezwykle silnie na rozwój mózgów dzieci. Wykształcają wiele umiejętności potrzebnych w nauce w różnych dziedzinach, jak np. cierpliwość, wytrwałość, koordynacja ruchowa.

Treść i sposób nauki

Podczas całego procesu uczenia wyróżnia się trzy fazy: najpierw naśladowanie innych, potem samodzielne wykonywanie tych samych czynności, a na końcu działanie według własnej inwencji twórczej, rozwijanie w ten sposób przyswojonej wiedzy.
Najlepszą metodą nauki wydaje się przekazanie wiedzy i wskazanie rozwiązań, a następnie zaangażowanie uczniów do czynnego udziału w zajęciach, gdyż to gwarantuje ich skuteczność. Natomiast podczas biernego wysłuchiwania monologów nauczyciela umysł uczniów wyłącza się i  nie przyswaja wiedzy. W Joy Primary School każdą godzinę w szkole wypełniamy interesującymi dla dzieci i wciągającym czynnościami. Taka nauka nie może być nudna, staje się przyjemnością.

Atmosfera nauki

Aby przebywanie w szkole było dla uczniów miłe, bardzo ważne są relacje interpersonalne. Dzięki współpracy z innymi mózg również szybciej się uczy. Chodzi tu zarówno o kontakty z rówieśnikami, jak i (a może przede wszystkim) z nauczycielem. I to dlatego spoczywa na nim tak duża odpowiedzialność.