Zespół

Peacemaker

Marta Rudzka

metodyk profilu
angielskiego

przewodnik,
wizjoner

 

dyrektor

Artystka

Dorota
Kubowicz

muzyk

Mędrzec,
team builder

Ewa Wasil

trener
uważności

kreator

Ewa
Wasil-Trzaska

nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej,
pedagog kreatywny

     Iskra     

Joanna Wasil

glottodydaktyk

cheerleader

 

sportowiec

komik,
detektyw

 

nauczyciel języka angielskiego