Idee wychowawcze

W Joy Primary School zależy nam na tym, aby uczniowie czuli, że przynależą i są ważni. We wzajemnych relacjach odnosimy się do siebie z szacunkiem, równocześnie nie rezygnując z bycia wymagającym. Metody, które stosujemy, są twarde dla problemu i miękkie dla osoby.

Bierzemy pod uwagę, co uczeń myśli, czuje, czego się uczy i jakie podejmuje decyzje o sobie samym i o swoim świecie. Uczymy ważnych umiejętności życiowych, szacunku, dbania o innych, rozwiązywania problemów i współpracy. Zapraszamy dzieci do odkrywania swoich zdolności i kompetencji, zachęcając jednocześnie do pozytywnego używania osobistej siły i autonomii.

W Joy Primary School szczególnie ważne są dla nas:

• wzajemny szacunek, który przejawia się tym, że jesteśmy wymagający wobec dziecka, pozostając życzliwymi i pełnymi szacunku dla jego potrzeb;
• efektywna komunikacja i umiejętność rozwiązywania problemów;
• koncentracja na poszukiwaniu rozwiązań, a nie na karaniu;
• stosowanie zachęty zamiast pochwały, ponieważ ważny jest dla nas także wysiłek włożony w działanie i osiąganie postępów, a nie wyłącznie sukcesy, ponieważ to właśnie zachęta buduje trwałe poczucie własnej wartości i sprawczości.

Powyższa koncepcja czerpie inspirację z nurtu adlerowskiego, kontynuowanego następnie przez Rudolfa Dreikursa, który był orędownikiem relacji opartych na wzajemnym szacunku, zarówno w domu, jak i w szkole, a następnie w latach 80. przez Jane Nelsen.

Studia nad wprowadzeniem wyżej wymienionych wartości wychowawczych wskazują na ich pozytywne rezultaty. Badania pokazują, że zbudowanie wśród uczniów poczucia bycia częścią społeczności szkolnej opartej na wzajemnym szacunku i mającej długofalowy charakter sprzyja poprawie atmosfery w klasie i zachowania uczniów. Dzieci, które czują się przynależne, mają wyższą samoocenę i lepszy nastrój.

Dlatego w Joy Primary School uczymy dzieci wzajemnego szacunku, odpowiedzialności za słowo, kulturalnego zachowania. Pokazujemy, że decyzje mogą nieść za sobą określone konsekwencje, że różnice poglądów i upodobań nie wykluczają dobrych relacji, że niezależne myślenie jest wartością, a współpraca jest bardziej efektywna niż rywalizacja.

 Pragniemy stworzyć szkołę, w której:

• dzieci będą się czuły bezpieczne, szanowane i traktowane poważnie,
• nauczyciel będzie autorytetem, przewodnikiem i doradcą;
• dzieci będą rozwijały swoją naturalną ciekawość świata poprzez zadawanie pytań i szukanie
odpowiedzi;
• ocena nie będzie powodowała niezdrowej rywalizacji.

Pragniemy, aby nasi wychowankowie wyrośli na odpowiedzialnych, samodzielnych, podejmujących działania z własnej inicjatywy, tolerancyjnych, empatycznych, ciekawych świata ludzi.