Muzyka

Muzyka odgrywa bardzo istotną rolę w życiu człowieka i warto wprowadzić ją do edukacji dziecka już na najwcześniejszym etapie. Potwierdzono to naukowo w wielu badaniach, dlatego też w Joy Primary School dużą wagę przykładamy do tego, bo rozwijać zdolności dzieci przez słuchanie i wykonywanie muzyki.

Warto wiedzieć, że muzyka ma na rozwój dziecka wszechstronny pozytywny wpływ, nieporównywalnie większy niż w wypadku innych aktywności. Korzyści płynące z kontaktu z muzyką i gry na instrumentach podzielić można na kilka różnych aspektów.

Muzyka uczy i rozwija

Dźwięk i gra wpływają bardzo pozytywnie na mózg dzieci, poprawiając współpracę między półkulami. Ponadto, szczególnie gra na instrumentach poprawia koordynację na linii ucho-oko-ręka, rozwija motorykę.

Dzięki lekcjom muzyki dzieci lepiej radzą sobie z nauką innych przedmiotów, bo muzyka kształtuje pamięć. Szkolenie słuchu i zapamiętywania jednocześnie to doskonały trening poprawiający wyniki m.in. w nauce języków obcych.

Muzyka jak żadna inna aktywność rozwija w jednym czasie kilka typów inteligencji: przestrzennej, kinestetycznej, językowej, interpersonalnej i duchowej. Nauka gry na instrumencie zaś wykształca cierpliwość i wytrwałość.

Muzyka uwrażliwia

Wczesne zapoznanie ze światem dźwięków kształtuje u dzieci wrażliwość, wywołuje pozytywne emocje. Edukacja muzyczne pozwala od małego wyrabiać gust, pokazuje, co jest ładne, a co brzydkie, otwiera nawet przed kilkulatkami świat przeżyć duchowych.

Muzyka leczy

Lekcje muzyki pomagają także dzieciom mającym problemy zdrowotne pokonać je. Zajęcia ze śpiewu pomagają eliminować wady wymowy, a ćwiczenia ruchowe przy akompaniamencie muzycznym doskonale eliminują problemy z narządami ruchu. W ten sposób muzyka jest nieoceniona dla ciała i duszy.

W Joy Primary School zapewniamy podopiecznym rozwiniętą i zróżnicowaną ofertę zajęć muzycznych, wzbogaconą dodatkowo dzięki współpracy ze Szkołą Muzyczną Yamaha.