Uważność – jak się zatrzymać i cieszyć chwilą

Uważność to świadome, pełne ciekawości i otwartości doświadczanie chwili obecnej. Zarówno tego, co nas otacza, czyli przedmiotów, przyrody i innych ludzi, jak i tego, co dzieje się w nas samych, czyli odczuć z ciała, myśli czy emocji.

Współcześnie dzieci są coraz częściej zagubione, nie rozumieją własnych emocji i nie wiedzą, jak sobie z nimi radzić. Może to skutkować problemami z koncentracją, pamięcią, relacjami w grupie, w tym także z agresją. Gdzie możemy szukać wsparcia, żeby wyposażyć młodego człowieka w umiejętności, które pozwolą mu być spokojniejszym i silniejszym wewnętrznie? Możemy nauczyć go umiejętności zatrzymania, obserwacji, pełniejszego doświadczania chwili obecnej i zrozumienia tego, co dzieje się w jego głowie i ciele. Możemy nauczyć go, jak żyć bardziej uważnie.

Dzieci z natury są ciekawe świata i bardzo uważnie, uwielbiają doświadczać otoczenia powoli i wszystkimi zmysłami. Szybko jednak uczą się, że pospiech daje więcej profitów. Więcej bodźców, zmieniające się otoczenie, hałas, a do tego większość osób wokół również działa w przyspieszonym trybie. Dlatego dzieci płynnie dopasowują się do funkcjonowania w biegu i coraz rzadziej zatrzymują się z zachwytem nad mrówką idącą powoli po chodniku, i niestety coraz rzadziej rozumieją siebie i emocje, które się w nich pojawiają. Przebodźcowana młodzież jest często rozkojarzona i nerwowa. Dlatego też trening uważności jest fantastyczną przeciwwagą dla tego wszystkiego, czego dziecko doświadcza współcześnie.

Co daje trening uważności?

Umiejętność zwolnienia, wyciszenia, zrozumienia, że emocje są naturalną częścią naszego życia. W szkole pozwala na polepszenie relacji z rówieśnikami, poprawę koncentracji i pamięci, a także kreatywności. Uważność pomaga na nowo dostrzec, jak wiele wyjątkowości kryje się w otaczającym nas świecie. Dzieci lepiej rozumieją, jak działają myśli i jak sobie poradzić, kiedy pojawia się ich za dużo lub są przykre.

Trening uważności w Joy Primary School

Uważność z dziećmi ćwiczymy na wiele różnych sposobów: tych formalnych, jak na przykład obserwowanie oddechu, jak i mniej formalnych, jak proste zabawy, które angażują poszczególne zmysły. Są dopasowane do wieku i możliwości rozwojowych dziecka.

Treningi dla dzieci są wypełnione eksperymentami i zabawą, które w sposób naturalny otwierają je na koncepcję uważnego życia.

Poprzez wykorzystanie historyjek, wyobraźni oraz prostych ćwiczeń, dzieci i młodzież otrzymują narzędzia, które mogą wykorzystać tak, by lepiej zrozumieć siebie i innych, a także rozwijać umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach.