Podstawa programowa

W Joy Primary School podstawę programową nauczania tworzymy zgodnie z założeniem, że pierwsze lata nauki są najważniejsze, przypadają bowiem na najbardziej intensywny okres rozwoju umysłu i ciała dziecka. Zwracamy uwagę na indywidualne potrzeby każdego dziecka, staramy się rozwijać ich zdolności i wpajać uczniom ciekawość świata i nowych informacji. Przy taki podejściu nauka daje dzieciom radość i jest ciekawą, pouczającą zabawą.

Do najistotniejszych umiejętności rozwijanych w Joy Primary School należy mówienie, słuchanie i czytanie. Czynności te poszerzają wiedzę, stymulują pracę mózgu i rozwijają wyobraźnię. Pozwalają dzieciom rozwijać się przez formułowanie własnych wypowiedzi w mowie i piśmie.

Bardzo ważne jest, by uczeń rozwijał się i dobrze funkcjonował w grupie, budował swoje zdolności interpersonalne. Pomaga w tym obecna w Joy Primary School metoda projektów. Zakłada ona przeprowadzanie długotrwałych bloków zajęć, nierzadko na lekcjach różnych przedmiotów, podporządkowanych ogólnej grupie tematycznej, dotyczącej określonego zagadnienia. Przykładowo temat „rzeki” będzie pokazywany od strony biologicznej organizmów żyjących w rzece, aż po znaczenie historyczne na przestrzeni dziejów i społeczny aspekt, rolę rzeki w życiu ludzi.

Tym sposobem metoda projektów poszerza horyzonty uczniów, pokazuje im zależności pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy, uczy ich także współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu.

Kolejną cechą, którą intensywnie wspieramy u dzieci, jest kreatywność. Nauczyciel wskazują uczniom drogi, jak samodzielnie myśleć, analizować i podejmować decyzje. Uczą świadomych wyborów, pozwalają rozwijać indywidualne pasje uczniów, a także działać zespołowo, rozwijać umiejętności społeczne. W Joy Primary School to dzieci nadają kształt nauce, a nauczyciele jedynie wskazują kierunek i podpowiadają rozwiązania.