opłaty

Wpisowe 

Jest opłatą jednorazową i bezzwrotną na cały okres nauki dziecka w szkole. 

2000 zł - dla dzieci rozpoczynających naukę w Joy Primary School;
1000 zł - dla dzieci, ktore uczęszczały do przedszkola KidsCollege. 

Czesne - 33240 zł za rok nauki w klasach 0-3.
W klasach 4-8 czesne wzrasta o 10 %.

Roczne czesne może zostać podzielone na 2, 4 lub 10 rat.

Dla umów zawieranych w trakcie roku szkolnego czesne roczne dzielone jest na 10 miesięcy nauki i naliczane proporcjonalnie za każdy kalendarzowy miesiąc nauki pozostały do końca roku szkolnego, bez względu na datę rozpoczęcia nauki w danym miesiącu.

Opłaty dodatkowe 

Wyżywienie, wycieczki, wyjścia, szkoła biwakowa, zajęcia dodatkowe.