ocenianie kształtujące – atmosfera sprzyjająca uczeniu się

Dominująca w polskich szkołach, tradycyjna forma oceniania pracy uczniów, na charakter sumujący – podsumowuje zdobytą wiedzę. Może to być dla niektórych dzieci powodem stresów, gdyż nie da się uniknąć porównywania i rywalizacji. W Joy Primary School proponujemy zupełnie inne podejście – skupiamy się na sukcesach, co daje uczniom dodatkową motywację do nauki.

Zależy nam, aby ocenianie wspomagało proces nauczania i podnosiło poziom osiągnięć uczniów. Ma ono za zadanie nie tylko podsumować zdobytą wiedzę, ale przede wszystkim kształcić i promować uczenie się. Wierzymy, że taki efekt osiągniemy, stosując podejście kształtujące. Ocenianie kształtujące podnosi kompetencje zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

W przeciwieństwie do oceniania sumującego, podejście kształtujące to proces, na który składa się kilka równie ważnych elementów. Przede wszystkim cel. Nauczyciel, planując lekcje, określa cel, tak by był on zrozumiały dla wszystkich uczniów.

Kolejny element to określenie, na co będzie zwracać uwagę nauczyciel przy ocenianiu pracy uczniów. Takie podejście sprawia, że uczniowie czują się bezpiecznie.

Następnym ważnym składnikiem oceniania kształtującego jest informacja, komentarz, który uczeń otrzymuje od nauczyciela po wykonanej pracy czy zadaniu. Efektywny komentarz powinien zawierać wyszczególnienie tego, co dobre w pracy ucznia, zaznaczenie tego, co wymaga poprawy, i wskazówki, jak to zrobić.

W ocenianiu kształtującym niezwykle istotna jest współpraca nauczyciela z uczniami oraz rodzicami. Nauczyciele w Joy Primary School poświęcają czas na dyskusję, jak uczniowie lubią się uczyć oraz co pomaga im w nauce. Tym sposobem budujemy atmosferę uczenia się, zwiększamy poczucie własnej wartości uczniów, wspieramy ich samodzielność oraz zaangażowanie.

U podstaw oceniania kształtującego leży zaufanie i dobra relacja nauczyciela z uczniami. Podejście kształtujące to dialog, który przebiega między uczniami a nauczycielem w bezpiecznej atmosferze wzajemnego szacunku.