Visible learning – widoczne uczenie się, czyli co ma największy wpływ na osiągnięcia uczniów

W procesie nauczania i uczenia się najważniejsze są relacje i więzi między uczniami i nauczycielami. To one sprawią, że dzieci będą przychodzić do szkoły chętnie, a dobre wyniki nauki „przyjdą same”.  Podręcznik i klasówka nie sprawią, że w magiczny sposób uczniowie przyswoją zagadnienia z podstawy programowej, liczą się ludzie.

Według międzynarodowych badań TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) z 2015 roku polskie dzieci nie lubią szkoły i nie wierzą we własne możliwości. Wyniki pokazują też, że polskie szkolnictwo nie uczy myślenia problemowego. Szkoły powinny zatem przekierować swą uwagę z wyników standaryzowanych testów na sam proces uczenia się oraz na relacje.

Z pomocą przychodzi visible learning, czyli widoczne uczenie się. Opisał je profesor John Hattie na podstawie wielu badań naukowych. Jest to nowatorska koncepcja, która zakłada, że nauczyciel patrzy na proces uczenia się oczami ucznia, a także pomaga mu przejąć inicjatywę. Jednocześnie nie zdejmuje z nauczyciela odpowiedzialności za osiągnięcia uczniów.

 

Visible learning w naszym wydaniu

W Joy Primary School stawiamy na najwyższe standardy w edukacji oraz szukamy innowacyjnych, a zarazem sprawdzonych strategii, metod i koncepcji pedagogicznych. Dlatego wdrażamy przykazania profesora Hattie’ego.

- Stale monitorujemy i poddajemy refleksji nasz sposób nauczania i jego wpływ na osiągnięcia uczniów.

- Skupiamy się na procesie uczenia się z perspektywy ucznia.

- Wyniki ucznia mówią nam, nad czym musimy wspólnie popracować.

- Sukcesy i porażki uczniów to wspólna odpowiedzialność nauczyciela i ucznia.

- Uczymy poprzez dialog.

- Lubimy wyzwania.

- Nawiązujemy pozytywne relacje z uczniami i zespołem.

- Uczymy strategii metapoznawczych (uczymy, jak się uczyć), dzięki czemu zwiększamy samodzielność.

 

Czym jest ocenianie kształtujące

Uczeniu się bardzo pomaga, jeśli uczeń potrafi ocenić, co umie i co powinien dalej robić. To właśnie element visible learning.  Ważna jest też informacja zwrotna, która wzmacnia przede wszystkimmocne strony ucznia, a w drugiej kolejności wskazuje pole do pracy. Błędy i pomyłki są mile widziane, ponieważ świadczą o inicjatywie i postępie ucznia. Nauczyciel stawia wymagania, a uczeń wie, na co będzie zwracać uwagę pedagog. Cel jest klarowny, dziecko wie, jak do niego dążyć.Wsparcie i zaangażowanie rodziców pozytywnie wpływa na osiągnięcia ucznia.

Podsumowując, visible learning to zbiór refleksji i wskazówek dla szkoły i nauczycieli, które są szczególnie bliskie sercom zespołu Joy Primary School.  Wierzymy, że uczeń ma wpływ na proces uczenia się. Promujemy pracę zespołową, by wzmacniać zainteresowania i umiejętność rozwiązywania problemów. Co ważne, praca zespołowa w Joy Primary School nie wiąże się z rywalizacją.Praca domowa nie jest najważniejsza, ma jedynie niewielki wpływ na przyswajanie wiedzy. Kontrola i przymus mają efekt odwrotny do zamierzonego. Nie sprzyjają dobrym relacjom, nie są prorozwojowe dla ucznia.