Uważamy, że uczeniu się bardzo pomaga, jeśli uczeń potrafi ocenić, co umie i co powinien dalej robić. Ważna jest też informacja zwrotna, która wzmacnia mocne strony ucznia przede wszystkim, a w drugiej kolejności wskazuje pole do pracy. W Joy Primary School uczeń ma możliwość samodzielnie ocenić swoje mocne strony i pole do pracy. Błędy i pomyłki są mile widziane, ponieważ świadczą o inicjatywie i postępie ucznia!