„SUBSTANCJE ODŻYWCZE” DLA ZDROWEGO MÓZGU

Dr Daniel Siegel jest amerykańskim  psychiatrą i psychoterapeutą. Pracuje w oparciu o wiedzę z neuropsychologii, teorię więzi i mindfullness. W swojej książce The Yes Brain. Mózg na Tak opisuje jak kształtować w dziecku ciekawość świata, odporność psychiczną i odwagę. Wszystko to zdaje się być nadrzędnym celem wychowania i edukacji. Dr Siegel odkreśla jak ważna jest w tym procesie integracja mózgu. W dużym uproszczeniu chodzi o integrację czołowych struktur mózgu, które odpowiedzialne są za wyższe procesy poznawcze takie jak myślenie, percepcja świata, rozwiązywanie problemów, z „gadzią” częścią mózgu, która odpowiada za bardziej pierwotne, podstawowe funkcje życiowe takie jak np. oddychanie.

Dr Siegel twierdzi, że aby mózg dziecka, ale tak naprawdę dorosłego również, mógł funkcjonować optymalnie potrzebuje pełnego zestawu „substancji odżywczych”. Substancje te znajdziemy na „Zdrowym półmisku umysłowym”. Rodzice i nauczyciele powinni zadbać o zapewnienie dzieciom tych siedmiu zasadniczych codziennych czynności, aby pomóc im w dorastaniu w równowadze i dobrostanie:

  1. Czas skupienia uwagi – zadania, które wiodą nas do osiągnięcia konkretnego celu, twórcze rozwiązywanie problemów sprzyjają powstawaniu połączeń między neuronami dzięki czemu mózg lepiej funkcjonuje,
  2. Czas zabawy – spontaniczność, kreatywność i radość z nowych doświadczeń wspomogą powstawanie nowych połączeń w mózgu,
  3. Czas więziotwórczy – osobiste, świadome smakowanie więzi z innymi ludźmi aktywuje struktury mózgowe odpowiedzialne za relacje,
  4. Czas aktywności fizycznej – każdy rodzaj ruchu, a zwłaszcza aktywność zwiększająca wydolność oddechową wzmacnia mózg,
  5. Czas dla wnętrza – skupienie na wrażeniach, obrazach, uczuciach, myślach pomaga integrować mózg,
  6. Czas odpoczynku – odpoczynek jest niezbędny do regeneracji mózgu,
  7. Czas snu – sen utrwala to, czego uczymy się w ciągu dnia i pozwala otrząsnąć się z napotkanych doświadczeń. 

W Joy Primary School dbamy o sześć z tych obszarów. Czas skupienia to czas twórczych projektów międzyprzedmiotowych. Czas zabawy to czas na szkolnym placu zabaw, czy krótkie zabawy podczas pulsowania (fińska metoda na wprowadzenie zabawy i odpoczynku dla mózgu podczas lekcji). Czas więziotwórczy to codzienny krąg wdzięczności, spotkania klasowe, grupowe działania projektowe. Czas aktywności fizycznej to codzienny trening sportowy. Czas dla wnętrza to czas na trening uważności i trening kreatywności. Czas odpoczynku to na przykład czas spędzany we wspólnie przez każdą klasę tworzonych miejscach wyciszenia. Zapewnienie czasu na sen zostawiamy Wam, drodzy Rodzice.