Szkoła z szacunkiem
do dzieci i do nauki

W Joy Primary School proponujemy zupełnie nowe, inne niż powszechnie, podejście do uczniów i uczenia. W centrum naszego zainteresowania jest dziecko i staranie, by stworzyć dla niego jak najlepszą atmosferę do nauki i rozwoju. Tworząc naszą szkołę, inspirujemy się ideami edukacji fińskiej, w której duży nacisk kładzie się w równym stopniu na to, by dzieci przyswajały wiedzę, jak i na to, by uczenie się było dla nich przyjemne. Dlatego, zgodnie z fińskimi zasadami, zapewniamy naszym podopiecznym w Joy Primary School dobre samopoczucie, wsparcie, popieramy ich samodzielność, pomagamy zdobywać konkretne, różnorodne umiejętności i pozwalamy wykreować własny sposób myślenia. Bardzo ważne jest dla, nas, aby wszechstronnie edukować dzieci, zapewniając im różnorodne zajęcia i wspierając ich naturalną ciekawość świata i kreatywność. W tym celu prowadzimy lekcje rozwijające umiejętności plastyczne, a także muzyczne – we współpracy ze Szkołą Muzyczną Yamaha. W ten sposób rozwijamy u dzieci jakże istotną wrażliwość na piękno.

Stosujemy się także do zaleceń WHO, które wskazują, że dla prawidłowego rozwoju dzieci niezbędne jest zapewnienie im codziennej dawki aktywności fizycznej. W naszej szkole uczniowie są w ruchu, dzięki czemu nie czują znużenia nauką i pozostają w dobrej kondycji fizycznej. Pamiętamy również o tym, że – zwłaszcza dzisiaj – konieczna i bardzo ważna jest nauka języków obcych, szczególnie angielskiego, i to od najmłodszych lat. Zapewniamy uczniom naukę przez zabawę, dzięki czemu w sposób naturalny poznają inny język, co w przyszłości zaowocuje otwartością także na kolejne języki i inne kultury. Natomiast zdobywanie kompetencji językowych ogólnie wspiera i wzbogaca rozwój intelektualny. To jasne, że postępy w nauce uczniów w znacznym stopniu zależą od osobowości i podejścia nauczyciela. Pedagodzy w Joy Primary School podchodzą uważnie i z szacunkiem do dzieci, nie rezygnując jednocześnie z bycia wymagającym. 

Mówimy, że nauczyciel powinien być miękki dla osoby, a twardy dla problemu. Oznacza to, że pedagog tłumaczy, wskazuje drogę postępowania i w razie potrzeby sposób poprawienia błędu. Nie stosuje kar za niewłaściwe wykonanie zadań, lecz zachęty, by zrozumieć, jak należy się dalej doskonalić. Skupia się na szukaniu rozwiązania problemu i tego też uczy dzieci: znajdywania rozwiązań, myślenia analitycznego. Gdy nauczyciel traktuje dzieci z uwagą i szacunkiem, kształtuje u nich takie same zachowania, staje się autorytetem i doradcą, którego podziwiają z przekonania, a nie nakazu. Uczniowie podobnie zaczynają się odnosić do siebie nawzajem i ten wzajemny szacunek właśnie wyróżnia Joy Primary School spośród innych placówek. Nasi nauczyciele nie skłaniają do rywalizacji, lecz uczą współpracy. Nie tylko przekazują dzieciom wiedzę, ale uczą też wielu innych, przydatnych umiejętności, w tym pomagają rozwijać zdolności interpersonalne. To wszystko po to, aby wychować odpowiedzialnych, wartościowych, otwartych, empatycznych, a także wszechstronnych młodych ludzi, którzy dobrze odnajdą się w dorosłym życiu w społeczeństwie i będą stanowić jego cenny składnik.